Du får 100% analys av alla dina…

end-to-end transaktioner

på sekundnivå, i realtid. Vår analys utgår alltid från slutanvändarens användarupplevelse – dvs där verksamheten är som mest sårbar.

 

End-to-End visualisering

 
edited.jpg

Övervaka allt End-to-End

 • Paketdata

 • SNMP, WMI, syntetiska transaktioner

 • Kod-transaktioner - Java, .Net mm

 • Klienterdatorer, wi-fi

edited.jpg

Dashboards

 • Network Operation Center

 • Applikationsägare

 • DevOps

 • Nätverk

Insikt

 • Visualisera systemsamband

 • Skapa SLA:er

 • Proaktiva analyser

 • Skapa larm

Rebendo är specialister inom

Performance Management

sedan 2001 och vi möjliggör för IT-organisationer att flytta resurser från produktionen till utveckling genom att

 • Möjliggör effektivitet där verksamheten bedrivs.

 • Möjliggör SLA på svarstidsnivå och/eller transaktionsnivå.

 • Utvecklar er beställarkompetens med detaljrik kostnadsuppföljning samt möjliggör ett ökat tryck mot era molnleverantör och/eller outsourcing leverantörer.

 • Levererar kunskap och beslutsunderlag i realtid

 • Möjliggör en reptilsnabb och detaljrik analys och felsökning

 • Levererar skräddarsydda lösningar

 
Rebendos specialister har visat oss hur man kan övervaka applikationer på ett sätt jag inte trodde var möjligt
För bra för att vara sant
 

Prestanda specialister

Vårt team av specialister brinner verkligen för det vi gör. Vår driftkraft är att hjälpa företag och organisationer med innovativa lösningar som säkerställer visibilitet genom hela applikationsflödet.

IT-budget

Är din IT-budget rätt fördelad?

- ”Ur ett strategiskt perspektiv framgår att en växande andel av IT-budgeten även fortsättningsvis kommer belastas av driftrelaterade utlägg – hela 76 procent.

Detta innebär att endast 24 procent av de budgeterade medlen tilldelas transformativ IT. Enligt Radareco riskerar IT-organisationer att bli mindre relevanta när satsningarna på transformation och innovation i större utsträckning finansieras direkt av verksamheterna.

scentral-portal-high-level-summary.png

Ett gränssnitt

En dashboard för hela applikationsflödet. Nätverk, applikation, infrastruktur och svarstider hos slutanvändarna.

 

Nordens största mötesplats

Radar Summit är Nordens största IT-event. Eventet samlar landets ledande beslutsfattare, påverkare och leverantör för att tillsammans utvecklas, nätverka och påverka de trender som är mest aktuella och som kommer att ha störst genomslag på IT på den svenska och nordiska marknaden under 2020. https://rebendo.se/radar-summit

Är du redo för nästa steg i

digitaliseringen?