En dashboard
för allt!

 

En övervakningsplattform för infrastruktur, applikation, nätverk och svarstider hos slutanvändaren.

 
 
 

Analysera
end-to-end

Nätverket

Lyssna av hela nätverket för att upptäcka avvikelser.

Infrastrukturen

Hur mår infrastrukturen? Switchar, lastbalanserare, brandväggar osv.

Koden

Java och .Net kod med server mätvärden som CPU & minne

Klienterna

Hur mår klienten? Är wifi signalen tillräckligt bra för applikationerna?

 

Centralisera alla mätvärden i en dashboard

En dashboard för nätverket, infrastrukturen, koden och klienterna.

 Varför är SteelCentral så unikt?

Enda verktyget som kan visa nätverk, kod, infrastruktur och klienter i samma dashbord

scentral-portal-high-level-summary.png
  • Jobba tillsammans över olika grupperingar istället för silos

  • Korta ner återställningstiden för applikationer (MTTR)

  • Bli proaktiv

Är du redo för nästa steg i

digitaliseringen?