Centraliserad dashboard

 

SteelCentral Portal integrerar mätvärden för att skapa en centraliserad, dynamisk bild av prestanda.

 
 
 

Vad gör portal?

 

Visualisera

 • Applikationer

 • Nätverk

 • Infrastruktur

Övervaka

 • SLA dashboard

 • Tröskelvärden

 • Helhetssyn

Sammarbeta

 • Dela dashboards

 • Alla ser samma vy

 • Komplett bild

Felsökning

 • Hur många påverkade

 • En eller alla servers

 • Pågående eller klart