Visibilitet i nätverket

 

Få visibilitet genom hela nätverket oavsett hur den ser ut. Allt detta utan risk för nertid.

 
 
 
 

Vad gör Gigamon?

 
 

NetOps

Få synligheten i alla dina applikationer, både visuellt, fysiskt och i molnet. Allt detta utan att riskera upptiden i nätverket.

SecOps

Genom synlighet i nätverket kan man jobba proaktivt med säkerheten. Synliggör allt och exponera eventuella risker.

CloudOps

Fler och fler applikationer flyttar in i molnet. Att få visibilitet i molnet är lika viktigt som i din on-prem miljö.

 

Att se är att veta

NetOps

 
 

Rätt trafik till rätt verktyg

Skicka rätt trafik till rätt verktyg med stor visibilitet som DPI och applikationsfiltrering.

Flexibilitet

När allt är uppsatt så kan du med enkelhet välja hur du vill att trafiken ska skickas utan nertid eller servicefönster.

Visibilitet

Ifall man inte ser nätverkstrafiken så är det omöjligt att optimera det, göra det bättre och säkrare.

Minska nertid i nätverket med 30%

Minska nertid i nätverket

Nätverket blir allt mer kritiskt och samtidigt förändras i en hastighet man aldrig sett tidigare. Att ha möjlighet att växa snabbt i sitt nätverk och samtidigt behålla obegränsad insyn ger stabilare och säkrare miljö samt en viktig fördel i denna allt mer komplexa miljö.

 

Stoppa krypterade hot

SecOps

 
 

Malware

Nästan hälften av alla malware attacker använder SSL/TLS för att gömma sig. Detta problemet kommer bara bli värre i framtiden.

Mer blir krypterat

Mer och mer trafik blir krypterat och väldigt få verktyg kan idag dekryptera trafiken i väldigt stora volymer.

Dataläckage

Ifall man inte kan dekryptera SSL/TLS trafik i höga volymer får man “blind spots” där dataläckage kan förekomma.

 

Lösningen är att man dekrypterar SSL/TLS centralt med hjälp av Gigamon!