Visibilitet i nätverket

 

Få visibilitet genom hela nätverket oavsett hur den ser ut. Allt detta utan risk för nertid.

 
 
 
 

Vad gör Gigamon?

 
 

NetOps

Få synligheten i alla dina applikationer, både visuellt, fysiskt och i molnet. Allt detta utan att riskera upptiden i nätverket.

SecOps

Genom synlighet i nätverket kan man jobba proaktivt med säkerheten. Synliggör allt och exponera eventuella risker.

CloudOps

Fler och fler applikationer flyttar in i molnet. Att få visibilitet i molnet är lika viktigt som i din on-prem miljö.