Radar Spring - Mötesplatsen för ökat värdeskapande i relationen mellan leverantör och köpare
May
8
9:00 AM09:00

Radar Spring - Mötesplatsen för ökat värdeskapande i relationen mellan leverantör och köpare

Radar Ecosystem Specialists, nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt bjuder in till en 3/4-dags konferens. Radar Spring är ett strategiskt event och utvecklat för att stärka position och relation mellan de största organisationerna på kundsidan och de ledande leverantörerna.

View Event →
Radar Summit - Årets viktigaste IT-event
Nov
13
12:00 PM12:00

Radar Summit - Årets viktigaste IT-event

Radar Summit är Nordens största mötesplats för IT beslutsfattare, leverantörer och andra intressenter. 2015, 2016 och 2017 års Radar Summit samlade över 650 IT-beslutsfattare vardera som tillsammans med ca 100 ledande leverantörsrepresentanter deltog i seminarier, diskussioner och möten under en mycket uppskattad dag.

Radar Summit 2018 tar fasta på de trender som har störst påverkan lokalt på svenska IT-verksamheter.
Områdena har tagits fram och utvecklats i dialog med flera hundra CIO:er under året för att öka intresse och relevans mot målgruppen.

View Event →