Radar Summit - Nordens största mötesplats
Nov
13
8:00 AM08:00

Radar Summit - Nordens största mötesplats

Radar Summit är Nordens största IT-event. Eventet samlar landets ledande beslutsfattare, påverkare och leverantör för att tillsammans utvecklas, nätverka och påverka de trender som är mest aktuella och som kommer att ha störst genomslag på IT på den svenska och nordiska marknaden under 2020.

Unik möteplats med +700 av era kollegor i form av CIO:er och IT-beslutsfattare tillsammans med globala påverkare och rådgivare samt 100 ledande lokala leverantörer. Tillsammans utbyter vi insikter, erfarenheter och lärdommar runt det som kommer påverka mest lokalt under verksamhetsåret 2020.

Rebendo - Radar Summit 2019
View Event →

Radar Spring - Mötesplatsen för ökat värdeskapande i relationen mellan leverantör och köpare
May
8
9:00 AM09:00

Radar Spring - Mötesplatsen för ökat värdeskapande i relationen mellan leverantör och köpare

Radar Ecosystem Specialists, nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt bjuder in till en 3/4-dags konferens. Radar Spring är ett strategiskt event och utvecklat för att stärka position och relation mellan de största organisationerna på kundsidan och de ledande leverantörerna.

View Event →
Radar Summit - Årets viktigaste IT-event
Nov
13
12:00 PM12:00

Radar Summit - Årets viktigaste IT-event

Radar Summit är Nordens största mötesplats för IT beslutsfattare, leverantörer och andra intressenter. 2015, 2016 och 2017 års Radar Summit samlade över 650 IT-beslutsfattare vardera som tillsammans med ca 100 ledande leverantörsrepresentanter deltog i seminarier, diskussioner och möten under en mycket uppskattad dag.

Radar Summit 2018 tar fasta på de trender som har störst påverkan lokalt på svenska IT-verksamheter.
Områdena har tagits fram och utvecklats i dialog med flera hundra CIO:er under året för att öka intresse och relevans mot målgruppen.

View Event →