Med Rebendos helhetsvy optimerar du dina affärstransaktioner

Vill du säkerställa din affärsnytta? Oavsett om du har din data i interna eller outsourcade datacenters, i molnet eller en kombination av allt detta hjälper Rebendo dig att visualisera, analysera och optimera dina affärstransaktioner.

Har du brist på insyn i IT-miljön? Oavsett om du har din data i molnet eller hos en eller flera outsourcingleverantörer måste du kunna kontrollera att du faktiskt får det som avtalats. Genom att kunna mäta och visualisera alla transaktioner, från sändare till mottagare, kan man säkerställa sin leverans och ställa krav på sina leverantörer.

– Vi på Rebendo har arbetat med Performance Management sedan 2001 och har hjälpt våra kunder att få realtidsbaserad insyn i både affärslogik och affärstransaktioner, End-to-End, säger Michael Kling, vd på Rebendo.

Förbättra din beställarkompetens

– Med hjälp av vår realtidsbaserade IT-karta har du möjlighet att säkerställa att leverantörer motsvarar överenskomna parametrar i skrivna avtal. Att skriva SLA:er på svarstidsnivå eller på transaktionsnivå är en självklarhet för oss.

scentral-portal-high-level-summary.png

Har du blivit utlovad en svarstid på en sekund och vi kan se att den ligger på 20 sekunder är detta något du kan uppvisa svart på vitt. Du ökar på så vis din beställarkompetens och blir en vassare kravställare.

Funderar du på att outsourca din IT-verksamhet?

Om du till exempel funderar på att outsourca så kommer du att vilja veta hur din miljö ser ut idag och skapa en baseline kring detta för att kunna definiera kraven på din kommande miljö.

Du kan då under projektets gång se om ni är på rätt väg eller ej och ställa krav på leverantören om någon del i leveransen inte når upp till det förväntade. Rebendos tjänster för analys av end-to-end-transaktioner gör det också möjligt att snabbt kunna identifiera var och när ett fel inträffat.

– I och med att vi tittar på transaktionerna end-to-end så utgår alla från samma data, oavsett vilken funktion du har på företaget. Det gör att du snabbt kan lösa problem vid exempelvis driftstörningar i och med att alla inblandade parter ser precis var problemet uppstått.

Samtidigt kan du vara proaktiv och se trender som visar på möjliga fel innan de händer, vilket är otroligt värdefullt.

FAKTA
Rebendo AB, startade 2001, är ledande specialister inom Performance Management. Vi kombinerar erfarenhet, kompetens, kvalitet med stort hjärta. Några av våra kunder är bland annat ATG, Bankgirot, Länsförsäkringar, Silverrail och Stockholms Stad.

Michael Kling, VD

Michael Kling, VD

RebendoComment