Bör man undvika sampling av trafikflödet?

 

Varför använder man trafiksampling i applikationsanalyser?

2019 envisas vissa leverantörer att sampla trafikflöden när man analyserar applikationernas beteende och svarstider.

Rebendo har alltid hävdat att om man inte tittar på all trafik i ett applikationsflöde så missar man viktig information som skulle kunna leda till snabbare analys och en mer korrekt felsökning.

Med våra verktyg och vår kompetens analyserar vi hela kedjan och alla transaktioner i ett givet flöde. Vi kan, eftersom vi spelar in all trafik både backa i tid (upp till 3 år) och titta på andra parallella flöden.

Låt mig beskriva en liknelse i ett exempel:

Låt säga att du kör på tyska autobahn i ljusets hastighet.

motorväg ljusets hastighet

Det är gles trafik och du tycker att det är ok att blunda i 15 sekunder för att sedan öppna ögonen för att läsa av din position samt andra eventuella medtrafikanter samt filplaceringen.

Eftersom allt ser ok ut så blundar du ytterligare i 15 sek för att sedan upprepa proceduren.
Låt oss fundera på detta scenario beskrivet ovan.

Är inte första tanken;

  • Vad är det som händer på vägen när man blundar? 

  • Svänger vägen snart?

  • Blir det köer?

  • Har någon bytt fil?

  • Har jag missat en avfart?

  • Kör någon annan långsammare än jag, som jag måste ta hänsyn till?

  • Är det vägarbeten längre fram?

  • Har det hänt någon olycka?


Jo, frågorna blir många och det är så det ser ut för de flesta APM verktygen på marknaden.

Man skulle kunna tro att dessa verktyg är skapade med hur det såg ut på 80-talet. Alla körde näten i hubbar och 10 Mbit/s. Idag har vi 1 Gbit/s till skrivbordet och 10 Gbit/s i lokala nätet eller högre hastigheter. 


En annan sak är latency, alltså tiden det tar för ljuset från punkt A till punkt B. Detta värde användes även på 80-talet för att mäta hur lång tid det tog när man skulle skicka ett datapaket från A till B.

Alltså är 10 Mbit/s eller 10 Gbit/s inte hastigheten utan just bredden på motorvägen för att kunna skicka fler paket nästintill samtidigt.

Så åter till vår tyska autobahn.


Vi kör nu i ljusets hastighet på 6 filer istället för en och motorvägen är full av fordon i alla filer och du blundar i 15 sekunder.

blundar

För att sedan ta en ögonblicksbild. Känns det betryggande? Tänkte väl det!

Med våra lösningar så blinkar du en gång varje sekund, men vi spelar in allting för att se till att ingenting händer nästa gång du kör.

Välkommen till Rebendo och vårt sätt att se på APM och NPM utifrån användarens perspektiv.

Vad tycker du om sampling av trafikflödet? Är detta något du tycker är viktigt när du kollar på olika prestandalösningar eller inte?

 
Rebendo2 Comments